Våra ISO-konsulter har mångårig erfarenhet av att både bygga och driva KMA-arbete. Tillsammans med dig kommer vi att vägleda dig till ett effektivt KMA-arbete och ISO-certifiering.

Marie Jansson- din första kontakt med oss

.

Marie är vår trevliga säljkoordinator som är den första som du som kund kommer i kontakt med. Hon kan svara på alla dina frågor på ett sätt så att du förstår och hon är också den som tar fram och följer upp våra offerter.

Förutom det så är hon behjälplig med att utföra kundundersökningar, göra anmälningar av transport av farligt avfall samt ta fram utbildningsintyg till våra kunder. Det är även Marie som ansvarar för våra egna kundundersökningar efter utfört uppdrag.

Gunilla Mattsson- fråga henne om lagkrav

Gunilla är grundaren och hjärnan bakom Certway AB. Hon har arbetat som konsult inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö sedan 1998. Hon har själv väglett omkring 250 företag till certifiering inom ISO 14001, ISO 9001; AFS.2001:1, OHSAS 18001, ISO 45001 samt FR2000.

Gunilla är också den av oss som har mest erfarenhet av multisitecertifieringar. Branscher som hon har arbetat med är mekaniska verkstäder, IT-bolag, VVS-konsulter, mätningskonsulter, anläggningsföretag, glasmästerier, bygg, däckföretag, varuförsäljning, tryckerier, resebyråer, kosmetik, hotell, restauranger, konferensanläggningar m m.

Stationerad i Stockholm.

Monika Källström- seniorkonsult Göteborg

Monika är vår eminenta seniorkonsult i Göteborgsområdet. Hon har arbetat med ISO-standarderna i drygt 15 år och fokuserar på ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001. Med en grund som kommunikationsstrateg tar hon sig gärna an både miljökommunikation och hållbarhetsredovisning.

Enkla och effektiva ledningssystem, det är hennes motto. Monika är en mycket uppskattad konsult bland våra kunder.

Under sina drygt 10 åren hos Certway har hon väglett företag inom många branscher; bygg & anläggning, mekaniska verkstäder, tjänsteföretag samt rena industri- & produktionsanläggningar.

Monika har mer än 25 års erfarenhet av att driva ledningsfrågor, en bra erfarenhet då det gäller att få med sig ledningen i det vi kallar ”ledningens engagemang”.

Åke Söderström- seniorkonsult och vår tusenkonstnär

Åke har erfarenhet från allt och har bl a arbetat på ÅF, Roslagsbostäder, Temabo samt drivit eget företag inom avfalls- och konsultbranschen.

Med sitt lugn och humoristiska sätt har Åke väglett företag till certifieringar inom ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1, OHSAS 18001, ISO 45001 och FR2000. Han är även behjälplig när det gäller ledarskapsfrågor, hållbarhetsredovisningar, lönekartläggningar, jämställdhetsplaner och energikartläggningar m m.

Åke har 20 års erfarenhet som konsult och han är både vår sjukvårds- och byggbranschexpert i Stockholmsregionen.

Stationerad i Norrtälje.

Sofia Rosenkvist Wittsell- fråga henne om KMA-arbete inom byggbranschen

Sofia kommer från bygg- och anläggningsbranschen och har jobbat med entreprenörers och hantverkares kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor hela sitt yrkesverksamma liv, som konsult sedan 2013. Sofia är vår expert inom bygg- och anläggning, har också erfarenhet av ledningssystem för andra branscher som processindustri, mekaniska verkstäder, restaurang, hotell och konferens samt IT-bolag och konsultföretag mm.

Sofia utgår från Hallsberg och hennes konsultområden är ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AFS 2001:1 och FR2000.

Ann Jansson- med erfarenhet från sjukvård & mekanisk verkstad

Ann har jobbat med kvalitets- ledningssystem sedan 1990 i olika roller som t ex kvalitetsingenjör, kvalitets- och miljösamordnare samt KMA-ansvarig inom tung verkstadsindustri, processindustri, (pappersbruk), grafisk industri, handel, tjänster, service och logistik. Hon har även ett förflutet inom sjukvården.
Även Ann är en mycket uppskattad konsult som med sin värmländska humor gör införandet av ledningssystemet lite roligare.

Ann är lokaliserad i Stockholm och hennes konsultområden är ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001 och AFS 2001:1. Hon har även uppdrag som tredjepartsrevisor av kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem.

Ann utgår från Stockholm och Åmål.

RosMarie Lundqvist- kan allt inom arbetsmiljö & sjukvård

RosMarie har arbetat som miljö- och kvalitetskonsult sedan 2013 och innan dess som kvalitets- och miljö-samordnare och internrevisor på Svensk Kärnbränslehantering samt som chef på Primärvårdens ledningskansli, landstinget i Örebro län med ansvar för bl a kvalitet, miljö, verksamhetsplanering och kommunikation.

RosMarie utgår från Nora och hennes konsultområden är ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1 och OHSAS 18001/ISO 45001.

Anders Andersson- konsult & expert inom företagsutveckling

Anders har arbetat med ekonomi, IT, företagsutveckling, styrelsearbete och kvalitet och miljö sedan 1992. Han har erfarenhet som CFO, VD, kvalitets- & miljöansvarig och IT-ansvarig i Sverige och utomlands.

Anders  konsultområden är ISO 9001, ISO 14001, AFS 2001:1, OHSAS 18001, ISO 45001 och FR2000.

Anders utgår från Stockholm.

Ralph Lindahl - fråga honom om organisation & ledarskap

Ralph har sedan 2003 arbetat som VD, interim VD och med konsultuppdrag på företag inom bl.a. kemi, elektronik, IT, industri, handel, marint och lantbruk samt haft ett flertal styrelseuppdrag. Med sin erfarenhet från detta är han en uppskattad konsult som tar sina kunders ledningssystem till nästa nivå.

Ralphs konsultområden är ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AFS 2001:1 och FR2000. Han har även uppdrag som tredjepartsrevisor av kvalitets- miljö- och arbetsmiljöledningssystem.

Ralph utgår från Onsala.

Johan Cronsell- kan allt om svetsning

Johan har 20 års erfarenhet från tillverkning, försäljning, utbildning och kvalitetssäkring. Hans konsultområden är ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 3834 och EN 1090.

Han har även uppdrag som tredjepartsrevisor för ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834, EN 1090 och PED. Har genomfört över 300 externa revisioner i Norge, Danmark och Sverige.

Johan utgår från Skåne.

Anna Lundh-Gren- konsult & expert inom bygg och myndighetsfrågor

Anna har arbetat med ledningssystem sedan 2011. Hon hämtar mycket av sin erfarenhet från sina 13 år inom byggbranschen, främst från entreprenadsidan. Anna har även arbetat som byggnadsinspektör och är förtrogen med myndighetsfrågor och myndighetsutövning.

Hennes konsultområden är ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AFS 2001:1 och FR2000.

Anna utgår från Örebro.

Catarina Granqvist- kan allt om GDPR & inköp

Catarina kommer närmast från Kinnarps-koncernen där hon haft olika roller såsom strategisk inköpare, internrevisor, verksamhetsutvecklare, kvalitetscontroller och projektledare.

Hennes konsultområden är ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AFS 2001:1, FR2000 och GDPR. Hon är även behjälplig när det gäller inköpsprocessen, leverantörsdeklarationer och leverantörsbedömningar.

Catarina utgår från Floby/Skövde.