Grattis KLARA Arkitekter AB till certifieringen mot ISO 9001/ISO 14001

KLARA har funnits i Karlstad sedan starten 1987 och består idag av ett trettiotal arkitekter och ingenjörer. De erbjuder en bred kompetens inom arkitektur, samhällsplanering samt bygg- och projektledning. Deras ambition är att vara en långsiktig samarbetspartner i en bransch som ständigt förändras.

I deras arbete strävar de alltid efter att utveckla och förbättra lösningar för att uppnå god arkitektur. De menar att god arkitektur uppnås genom att man väver samman och balanserar kraven på funktion, estetik, teknik och ekonomi genom alla skeden i projekten.

Från idé till förvaltning
Att skapa goda miljöer handlar naturligtvis även om att ta vara på den planeten vi bor på. I det arbetet kan arkitekturen vara ett viktigt instrument. KLARA vill bidra till ett attraktivt och hållbart samhälle för nuvarande och kommande generationer och arbetar därför med bland annat Miljöbyggnad och SundaHus miljödata.

”Att nu vara certifierade mot ISO 9001 och ISO 14001 är ett bevis på att de bidrar till ett hållbart samhälle” menar Certways seniorkonsult Ann Jansson, som varit behjälplig i processen.

Vi gratulerar och önskar lycka till med ISO-arbetet!

//Gunilla Mattsson, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.