Scaffolding Projects – stort grattis till er KMA-certifiering!

Det är fantastiskt roligt att få gratulera Scaffolding Projects till sin KMA-certifiering. I maj nådde de sitt mål att bli certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 – utan avvikelser! Certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001 – kvalitet och miljö – var en given väg att gå för att utveckla verksamheten. Eftersom Scaffolding Projects personal jobbar i en utsatt bransch certifierade man […]

Vad gör en ISO-ansvarig?

Företag som är certifierade har oftast en ”ISO-ansvarig”, dvs en person som ansvarar för ”ISO-arbetet”. Andra titlar för den ISO-ansvariga kan vara miljösamordnare, miljöansvarig, kvalitetsansvarig, kvalitetschef, KMA-ansvarig etc. Men vad gör en ISO-ansvarig och måste det bara vara en person. Vilka arbetsuppgifter har en ISO-ansvarig? Vanliga arbetsuppgifter för en ISO-ansvarig varierar givetvis med vilken standard […]

Hållbarhetsplan för småföretag

Studier visar att 7 av 10 småföretag känner att det ställs hållbarhetskrav på dem, men bara 4 av 10 har en plan för att uppnå kraven. En av orsakerna är att man inte vet hur man ska göra. I veckans Certway förklarar, ger vi därför några tips på hur ni kan komma i gång med ert […]

Perfect Print – grattis till KMA-certifieringen

Ett av Europas bästa företag med 100 % fokus på utskriftlösningar finns i Arninge, Perfect Print, och när det var dags för certifiering mot ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 kontaktade de Certway. Företaget har under många år arbetat mot större kunder i upphandlingar och hade därmed mycket av nödvändig dokumentation på plats redan inför sin certifiering. Certways konsult […]