KMA-handbok vad är det?

KMA i KMA-handboken, är en förkortning för Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö och är ett vanligt begrepp, framför allt inom byggindustrin. Men begreppet används även inom andra branscher för att benämna sitt integrerade KMA-arbete. KMA-handbok är med andra ord inget annat än en handbok som beskriver företagets KMA-arbete, dvs hur de arbetar för att: kvalitetssäkra sina produkter/tjänster miljöanpassa sin […]

Vad är en miljöpolicy enligt ISO 14001?

Certway förklarar: Vad ska en miljöpolicy innehålla enligt ISO 14001? Det finns många tillfällen när en miljöpolicy efterfrågas. Det kan t ex vara vid offentliga upphandlingar eller någon miljöcertifierad kund som frågar efter den. Men vad är egentligen en miljöpolicy och vad behöver den innehålla för något? Vad är syftet med en miljöpolicy? Många tycker […]