LAXO Mekan Miljöcertifierade

LAXO Mekan AB levererar påbyggnad, lastsäkring eller timmerutrustning för maskiner och fordon. De utvecklar nya idéer och byggnationer som ger deras kunder bästa möjliga konkurrensfördelar, med flexibla lösningar, hög kvalitet och fokus på en bra totalekonomi. De erbjuder därför även service och support för sina påbyggnader. Vid en service går LAXO igenom hela påbyggnaden, smörjer alla rörliga delar och åtgärdar eventuella problem innan de uppstår.

Kvalitetsarbetet har sedan länge varit en inarbetad del i verksamheten för ständiga förbättringar genom ISO-certifiering  mot ISO 9001 och nu har de även tagit steget att certifiera miljöarbetet enligt ISO 14001.

Vägen till certifiering

När LAXO tog beslut om att miljöcertifiera sig mot ISO 14001 kontaktade de Certway efter att fått tips av kollegor i branschen som rekommenderade Certway för deras förmåga att hitta enkla vägar till effektiva ledningssystem. Sofia Rosenkvist Wittsell på Certway berättar här om vägen till miljöcertifiering.

”Ja eftersom LAXO är så vana att arbeta systematiskt med kvalitet så var steget inte så stort att inventera deras miljöpåverkan och hitta vägar för att på ett systematiskt sätt styra miljöarbetet för att ständigt minska den negativa miljö- och klimatpåverkan. Det är ett glatt gäng med mycket driv så det har varit en fröjd att få vägleda LAXO till sitt ISO 14001-certifikat”. 

LAXOs miljöarbete

Genom att tillverka påbyggnader i högsta kvalitet och välja material med hög hållfasthet ger de kunden en bra totalekonomi – samtidigt som de sänker avtrycken på miljön. Produkter från LAXO är gjorda för att hålla och så gott som allt material är återvinningsbart.

LAXO högeffektiva hydraulsystem arbetar med full funktion även vid låga varvtal på lastbilens motor, vilket minskar energiförbrukningen och reducerar utsläppen av CO².

I hela LAXOs verksamhet finns en medvetenhet kring klimatfrågan och de arbetar kontinuerligt med att minska sina utsläpp och energiförbrukning, de källsorterar sitt avfall, så att så mycket som möjligt kan återvinnas.

När de investerar i nya maskiner finns klimatfrågan med som en viktig del i valet av fordon och leverantör.

Vi gratulerar till ISO 14001-certifikatet!

//Gunilla Mattsson, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.