Skyltar & Märken AB certifierade enligt ISO 14001

Nu kan du köpa dina varsel- och påbudsskyltar från ett miljöcertifierat företag, Skyltar och Märken fick nämligen nyligen sitt ISO 14001-certifikat. Vi på Certway säger grattis, det har varit ett nöje att arbeta med er!

Miljöarbetet hos Skyltar & Märken är i och för sig inget nytt. Sedan Skyltar & Märken såg dagens ljus 1953 har kontinuerliga miljöförbättringar gjorts. T ex har man gått från screentryck till digitaltryck, vilket innebar att utsläppen av lösningsmedel i princip försvann. Vidare används idag återvunnen aluminium i deras skyltar och åtgärder vidtas för att både minska transporter och energiförbrukningen i produktionslokalen i Söderhamn.

Skyltar & Märken var tidigt ute med att kvalitetscertifiera sig enligt ISO 9001, då de fick sitt kvalitetscertifikat redan 1995.

Är du också nyfiken på att miljöcertifiera dig och vill veta vad det innebär? Gå då till vår sida om just ISO 14001. Där finns all information som du behöver!

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.