I nyhetsbrevet finner du bl a information om;

  • Ny kraven i avfallsförordningen
  • Nya krav på märkningen av kemikalier
  • Ny förbättrad PRIO-lista
  • Arbetsmiljöverkets inspektioner ang. belastningsergonomi
  • Hållbarhetsredovisning
  • Certifierade kunder 2020

 

Läs nyhetsbrevet här

Previous reading
Hur lång tid tar det att bli ISO-certifierad?
Next reading
Lasse K Bygg är nu certifierade