Higab är nu certifierade

Vi gratulerar Higab till certifieringen mot ISO 9001 och ISO 14001. Higab är ett fastighetsbolag som ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB.

Higab äger och förvaltar många av de hus som är karaktäristiska för staden och som innehåller vitala och viktiga verksamheter. Feskekôrka, Konserthuset, Gamla Ullevi och Stora Teatern är några exempel.

Totalt uppgår fastighetsbeståndet till cirka 300 byggnader om drygt 650 000 kvadratmeter. 31 av husen är byggnadsminnen. Läs mer om dem på www.higab.se

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.