Color Off är nu även arbetsmiljö- certifierade – stort grattis!

Hipp, hipp, hurra för Color Off:s arbetsmiljöcertifiering som blev klar i juni! Color Off är sedan 2015 ISO-certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, nu alltså även ISO 45001-certifierade!

En arbetsmiljöcertifiering var en naturlig del för Color Off då de arbetat med förbättringar av arbetsmiljö i många år och har en verksamhet inom saneringsbranschen som är riskfylld. Arbetsmiljöcertifieringen blev då bara ett kvitto och tillfälle att integrera arbetsmiljöarbetet med det befintliga ledningssystemet för kvalitet och miljö.

Projektet startades upp i februari och målet var att certifiera sig innan semestern. Tack vare engagerad ledning, skyddsombud och personal klarade man målet! Man tog hjälp av Certway som via konsulten Åke Söderström tog fram en projektplan för att genomföra certifieringen inom projekttiden.  ”Att genomföra projektet handlade egentligen mest om dokumentation eftersom Color Off redan hade väl utvecklade rutiner och medvetenhet om arbetsmiljörisker ” säger Åke på Certway.

Color Off har 30 år inom fasad- och fastighetsrengörning

Color Off är ditt förstahandsval när det gäller kvalitet och kostnad. Med mer än 30 år i branschen så är de ledande inom fasad- och fastighetsrengörning av varjehanda slag. De åtar sig såväl små jobb som stora. Allt från klottersanering till högtryckstvätt av olika objekt. När du anlitar dem kan du vara säker på att de gör jobbet snabbt, noggrant och effektivt. Deras höga kvalitetsmedvetande och genomgripande miljötänk borgar för att de utför ditt uppdrag på bästa tänkbara sätt.

De använder miljö- och hälsogodkända kemikalier och använder de produkter som är effektivast, men samtidigt skonsammast för miljön och personalen. Miljötänket är också viktigt i deras transporter och hos deras leverantörer.

En stor del av kundkretsen finns inom såväl offentliga fastighetsägare som privata, kommuner, statliga myndigheter i hela Sverige. Man samarbetar tätt med sina kunder och hjälper till med konsultation och förebyggande klotterskydd.

När du anlitar Color Off får du också ta del av deras smarta IT-stöd helt kostnadsfritt. Här kan du lätt och smidigt kommunicera med dem och få feedback tillbaka. De var först med att utveckla denna teknik och kan stolt konstatera att det blivit ett uppskattat koncept. I systemet, som kallas Clean City Tracking, kan du enkelt lägga in adresser, typ av klotter, kontaktperson med mera via din dator. När de kommer på plats fotograferar de klottret och gör en polisanmälan om så önskas. Därefter sanerar och klotterskyddar de ytorna, fotograferar dem på nytt och lämnar objektet i städat skick. Alla bilder och åtgärder som de utför lagras direkt i systemet och blir därmed åtkomliga för dig. Du får också statistik som kan vara till stor nytta i ditt arbete. Många kommuner och fastighetsägare får lättare att nå upp till sin ambition att allt klotter ska vara sanerat inom 24 timmar.

Återigen ett stort grattis till ISO-certifikatet!

//Gunilla Mattsson, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.