Amerikanska Teleprodukter – Grattis till er ISO-certifiering!

Ett stort grattis till Amerikanska Teleprodukter AB som i juni nådde sitt mål att bli ISO-certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, kvalitet och miljö – utan avvikelser!

En ISO-certifiering var den givna vägen för AMSKA för att utveckla sin verksamhet och nå sina interna mål, man valde därför att certifiera sig enligt ISO 9001 och ISO 14001 för att utveckla sitt kvalitets – och miljöarbete.

Projektet startades upp i februari och målet var att certifiera sig innan semestern. Tack vare engagerad ledning och personal klarade man målet – med god marginal. Man tog hjälp av Certway som via konsulten Catarina Granqvist tog fram en projektplan för att genomföra certifieringen inom projekttiden.  ”Att genomföra projektet handlade egentligen mest om dokumentation eftersom AMSKA redan hade väl utvecklade rutiner och system för försäljning och leverans av komponenter till sina kunder ” säger Catarina på Certway.

AMSKA har 60 år inom branschen!

AMSKA grundades på tidigt 60-tal och har således en lång erfarenhet av konsultation och försäljning av komponenter inom RF och Mikrovågsområdet.

En stor del av kundkretsen finns inom telecom, försvaret, industri och medicin i Europa.  Man samarbetar tätt med sina kunder och hjälper till med konsultation och leverans av komponenter till kunder som jobbar med forsknings- och nyutvecklingsprojekt. AMSKA levererar även RF och mikrovågskomponenter till producerande företag.

AMSKA erbjuder helhetslösningar vilka inkluderar konsultativt stöd samt försäljning av komponenter och instrument för området RF och mikrovåg inom frekvensområdet DC till 500 GHz.

Återigen ett stort grattis till ISO-certifikaten!

//Gunilla Mattsson, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.