Scaffolding Projects – stort grattis till er KMA-certifiering!

Det är fantastiskt roligt att få gratulera Scaffolding Projects till sin KMA-certifiering. I maj nådde de sitt mål att bli certifierade enligt ISO 9001ISO 14001 och ISO 45001 – utan avvikelser!

Certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001 – kvalitet och miljö – var en given väg att gå för att utveckla verksamheten. Eftersom Scaffolding Projects personal jobbar i en utsatt bransch certifierade man även enligt ISO 45001 – arbetsmiljö – för att säkerställa en säker arbetsplats och värna om sin personal i deras utsatta arbetsmiljö.

Certways konsult Catarina Granqvist har tillsammans med Nicklas Wallman kompletterat befintlig struktur och dokumentation så att ISO-kraven uppfylls på ett hållbart sätt. Certifieringsprocessen har gått väldigt bra med ett mycket stort engagemang och ett bra lagarbete.

Stort grattis till er certifiering och tack för ett gott samarbete under projektet – lycka till på er tillväxtresa!

Om Scaffolding Projects

Scaffolding Projects är ett växande företag med ca 40 anställda som har framtiden för sig, de levererar ställningsbyggnation och ser positivt på framtiden. De erbjuder helhetslösningar till små och stora projekt inom ställningsbyggnation – byggnadsställningar och industriställningar samt väderskydd för byggbranschen, privatpersoner och industrin.

Scaffolding Projects bedriver sin verksamhet i Göteborgsregionen, som är en av Sveriges mest expansiva regioner sett i ett samhällsbyggnadsperspektiv. Man satsar på infrastruktur och Scaffolding Projects har varit delaktiga i flera stora byggnationer i Göteborg med omnejd, bl a vid montering av ytter-räcken på Älvsborgsbron där en 400 m lång hängställning monterades för att kunna genomföra montering av ytter-räcken.

// Catarina Granqvist, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.