Grattis Bergab till diplomering enligt Svensk Kvalitetsbas och Svensk Miljöbas

Vi gratulerar Bergab till diplomeringen i Svensk Kvalitetbas och Svensk Miljöbas!

Bergab är ett fristående specialistföretag som erbjuder tekniska konsulttjänster inom områdena berg, mark, vatten och miljö baserat på nytänkande, lång erfarenhet och ett starkt engagemang. Bergab erbjuder tjänster under alla skeden av ett projekt – från förstudier till underhållsbesiktningar. De har vuxit och är numera cirka 115 medarbetare på kontoren i Stockholm och Göteborg.

Diplomeringen, som Sustema stod för, gäller ett år framåt då det är dags för nästa externa revision, och under den tiden ska de självfallet fortsätta jobba med att förbättra och förtydliga båda delarna av systemet.

Vi på Certway och seniorkonsult Åke Söderström är glada över att ha fått guida dem i mål!

//Gunilla Mattsson, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.