MRM Mining AB, certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001

Certway vill gratulera MRM Mining AB som nu är certifierade enligt KMA-standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Certifierad leverantör stål- & betongkonstruktioner

Företaget är sedan tidigare certifierad leverantör av stål- och betongkonstruktioner (EN 1090-2) och nu har man alltså även certifierat sitt ledningssystem. Detta för att säkerställa ytterligare förbättringar och hög nivå på kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet i verksamheten.

”Kombinationen av betong och stål är vår styrka, berättar VD Mattias Nilsson. I och med certifieringen av hela företaget får vi en helt annan drivkraft och struktur än tidigare. Det kommer bidra till att vi kommer nå våra mål som framtidens industri- och samhällsbyggare.”

Alla jobbar på samma sätt

Inför certifieringen har man styrt upp rutiner och hjälpmedel så att alla jobbar på samma sätt i projekten. MRM Minings deltagande i framtagningen av ledningssystemet har gjort att det både blir väl anpassat efter verksamheten och skapar engagemang hos de inblandade. Sofia Rosenkvist Wittsell på Certway som har erfarenhet av att införa KMA-system, har varit delaktig och bidragit med vägledning under hela framtagningen av verksamhetssystemet och prickat av kraven längs vägen till certifiering.

Om företaget

MRM Mining är det flexibla bygg- och anläggningsföretaget som spänner över många områden:

  • Totalentreprenader
  • Prefabricering av stål & mekaniska konstruktioner.
  • Avancerade maskininstallationer.
  • Montage, ombyggnad och underhåll av transportsystem.
  • Specialmaskiner, materialfickor, gruvspel och schaktutrustning.
  • Avancerade betongkonstruktioner
  • Komplicerade husflyttningar
  • ROT-arbeten

Vi tackar för ett givande samarbete på vägen till certifiering.

// Gunilla Mattsson, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.