OBK Sverige AB – grattis till KMA-certifieringen

Stort grattis till OBK Sverige AB i Örebro, som i nu april kom i mål utan avvikelser med sin trippelcertifiering mot ISO 9001ISO 14001 och ISO 45001.

Företagets KMA-samordnare har under många år arbetat strukturerat med arbetsmiljö-, miljö- & kvalitetsfrågorna och Certway fick uppdraget att leda arbetet i mål. Certways konsult Sofia Rosenkvist Wittsell har tillsammans med Philip Axelsson, OBK:s KMA-samordnare och Therese Petterson, ekonomiansvarig kompletterat befintliga strukturer och systematik så att ISO-kraven uppfyllts på ett hållbart sätt.

Företagets rutiner i de olika processerna/avdelningarna har sedan bollats med övriga medarbetare så att Verksamhetsledningssystemet anpassats efter OBK:s arbetssätt. Ett fungerande Verksamhetsledningssystem är på plats och nu fortsätter arbetet med ständiga förbättringar.

Om OBK Sverige AB
OBK Sverige AB startades 2015 och är ett klassiskt bygg och anläggningsföretag som verkar i Mellansverige. OBK har ca 65 anställda i dagsläget. OBK Sverige AB är en del i OBK-koncernen där även mättjänster och maskinuthyrningsföretag ingår.

// Sofia Rosenkvist Wittsell, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.