ReuseIT Sweden AB certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001

Stort grattis till ReuseIT Sweden, med platschef Micael Åhman i täten, som med gediget arbete och stort engagemang erhållit sitt ISO-certifikat för miljö och kvalitet (ISO 14001 & ISO 9001)! 

ReuseIT Sweden AB erbjuder tjänster inom återanvändning av datorer, mobiler och andra IT-relaterade produkter. Affärsmodellen innefattar inköp av använd IT-utrustning från organisationer och företag där informationsbärare säkerhetsraderas och produkterna testas samt rekonditioneras för att säljas vidare med målet att förlänga livscykeln på fullt funktionell IT-utrustning. 

Företagets vision är att skapa förutsättningar för att återanvända IT-utrustning så länge som möjligt. Detta gör man genom att erbjuda en cirkulär modell där kunderna får mer för pengarna, en säker hantering av data samt bidrar till en hållbar miljö.

ReuseIT Sweden finns i Göteborg och Växjö och ingår i Elanders-koncernen.

//Monika Källström, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.