Grattis Fria Valet Vård & Omsorg AB till FR2000-certifieringen!

Fria Valet Vård & Omsorg AB är ett assistansbolag verksamt i Malmö, Göteborg och Stockholm. Företaget startade 2015 och har nyligen genomfört ett gediget arbete med att certifiera företaget mot FR2000.

FR2000 är en standard för verksamhetsledning anpassat för små och medelstora företag. Standarden integrerar krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö och brandskydd. Den utgår från principerna i ISO-standarderna ISO 9001ISO 14001 samt ISO 45001 och SRVFS 2004:3 för brandskydd.

”Riktigt roligt att få ett kvitto på att våra medarbetare trivs på jobbet, säger verksamhetschef Azadeh Atabak som en kommentar till det bra resultatet i medarbetarundersökningen.”

Fria Valet erbjuder assistans med individuellt, tryggt & långsiktigt samarbete. I Malmö, Göteborg & Stockholm.

//Monika Källström, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.