Grattis Jons’s Alltjänst till ISO 9001/ISO 14001-certifieringen

”Vi hjälper dig att bygga din framtid”

Detta är Jon´s Alltjänst AB:s slogan och nu har vi på Certway genom vår konsult Ralph Lindahl haft uppdraget och det stora nöjet att vägleda bolaget och dess ledning vid framtagning och implementering av ett ledningssystem baserat på ISO 9001 och ISO 14001. Genom ett certifierat ledningssystem har bolaget nu lagt en stabil grund för att bygga också sin egen framtid.

Bolaget erbjuder projektverksamhet inom markarbeten, byggnation, renovering och rivning samt hantverkartjänster och är verksamma inom Göteborgsområdet samt närliggande kommuner.

Jon´s Alltjänsts mål för framtiden är att som förstahandsentreprenör bedriva långsiktiga projekt inom bygg och markarbete med större företag och kommuner som primära kunder.

Målet skall uppnås genom ett sammansvetsat professionellt team med alla nödvändiga utbildningar, väl utvecklade arbetsmetoder och rutiner samt konkurrenskraftiga priser.

Ett stort och mycket välförtjänt grattis!

//Gunilla Mattsson, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.