Vi har nöjet att presentera vår nya KMA-konsult Catarina Grankvist.
Hon kommer närmast från Kinnarps-koncernen där hon haft olika roller såsom strategisk inköpare, internrevisor, verksamhetsutvecklare, kvalitetscontroller och projektledare.
Catarina utgår från Floby och hennes konsultområden är ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, AFS 2001:1, FR2000 och GDPR. Hon är även behjälplig när det gäller inköpsprocessen, leverantörsdeklarationer och leverantörsbedömningar.

Previous reading
Ekdahls Arbetskläder är nu certifierade
Next reading
Ändringar i avfallsförordningen