Perfecta Storkök satsade sig igenom pandemin…

… och är nu ISO-certifierade!

När Covid-19 slog till mot restaurangbranschen i våras valde Perfecta Storkök att satsa sig genom krisen genom att påbörja arbetet med sin ISO-certifiering. 8 månader senare har de nu fått sitt certifikat enligt ISO 9001 & ISO 14001.

Vilka är Perfecta Storkök?

Perfecta Storkök är en oberoende leverantör av högkvalitativa köks- och restaurangprodukter. Från starten 2007 har deras drivkraft varit intresset för kunden och att alltid leverera produkter av hög kvalitet, med målsättningen att bli Sveriges bästa leverantör av restaurangutrustning!

Det är stora ord som kan tyckas vara svåra att uppfylla, men både nya och återkommande kunder är beviset för att det stämmer bra överens med verkligheten. De främsta framgångsfaktorerna för Perfecta Storkök är att de:

  • handplockar sina medarbetare för att säkerställa att alla unika kompetenser finns inom teamet,
  • erbjuder kökslösningar som är anpassade efter kundens behov och önskemål istället för att kunden ska anpassa sig efter deras produktsortiment,
  • har kunskaper inom de myndighetskrav som ställs på deras produkter och på ett tryggt sätt kan vägleda sina kunder om detta.

Perfecta Storköks hållbarhetsarbete

Som Sveriges bästa leverantör av restaurangutrustning har man även ett ansvar att föregå med gott exempel när det gäller miljöarbetet. Perfecta Storkök har därför ställt krav på sina leverantörer och underentreprenörer att de ska följa deras code of conduct, som baseras på FN:s Global Compact. Att erbjuda produkter som är energisnåla, har lång hållbarhet och som uppfyller gällande lagstiftning är en självklarhet. Deras målsättning är också att försöka sluta kretsloppen genom att ta till vara på och återanvända begagnade produkter, i de fall där det fortfarande finns kvalitativ livslängd kvar.  

Perfecta Storköks ”ISO-resa”

”- Att guida Perfecta Storkök i arbetet var inte särskilt svårt, då de redan hade ett stort kundfokus på plats” berättar Certways seniorkonsult Gunilla Mattsson, som vägledde dem till certifieringen. ”- Det handlade egentligen mest om att dokumentera hur de arbetade. Att det tog 8 månader berodde mest på att det kom en sommar och en jul med i tidplanen,” fortsätter hon.

För att bli certifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001 måste man införa ett ledningssystem som uppfyller kraven i respektive standard dvs:

  1. dokumentera hur man kvalitets- och miljösäkrar sitt dagliga arbete,
  2. utbilda all personal i kvalitets- och miljöarbetet,
  3. utföra internrevision och åtgärda avvikelserna från denna och
  4. genomföra ledningens genomgång.

Sedan sker själva certifieringen i två steg, där steg 1 har fokus är på dokumentationen och steg 2 där fokus mer är på att det dagliga arbetet stämmer överens med dokumentationen som tagits fram under punkt 1 ovanstående lista. Vid bägge revisionerna sker även en granskning mot att båda standardernas krav och alla miljölagar uppfylls. Certifieringsrevisonerna utförs av ett certifieringsbolag som är ackrediterat av SWEDAC.

Vill du veta mer om ISO 9001 & ISO 14001 ta då kontakt med oss så berättar vi mer.

// Gunilla Mattsson, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.