Vad är en miljöpolicy enligt ISO 14001?

Certway förklarar:

Vad ska en miljöpolicy innehålla enligt ISO 14001?

Det finns många tillfällen när en miljöpolicy efterfrågas. Det kan t ex vara vid offentliga upphandlingar eller någon miljöcertifierad kund som frågar efter den. Men vad är egentligen en miljöpolicy och vad behöver den innehålla för något?

Vad är syftet med en miljöpolicy?

Miljöpolicyn är medarbetarnas kompass som visar vägen i det dagliga miljöarbetet.

Många tycker nog att en policy oavsett vad den omfattar bara är en massa floskler, som inte fyller någon funktion alls. Men tänk då i stället att en policy egentligen är ett säljdokument och att miljöpolicyn tala om för dina kunder varför de ska välja just dig och ditt företag ur miljösynpunkt! Det ska vara självklart för den miljömedvetne kunden att ditt företag och ditt miljöengagemang är att föredra före dina mer miljöovänliga konkurrenter.

Miljöpolicyn fyller även en annan funktion; nämligen att tala om för dina medarbetare, vad du som företag står för, när det gäller miljöfrågorna. Den ska fungera som en vägvisare som knuffar en medarbetare i rätt riktning i hens dagliga arbete. För att vara lite med konkret, miljöpolicyn ska hjälpa dina medarbetare att göra miljömedvetna val som stämmer överens med miljöpolicyn under sin arbetsdag.

Vad ska en miljöpolicy innehålla?

Hittills kanske det inte låter så besvärligt, det är väl bara att slänga ihop några miljö rader?

Nja, om du ska certifiera dig så finns det vissa krav som din miljöpolicy måste innehålla. Jag återkommer till dem strax, för även om du inte är certifierad är det bra att ha dem med.

Varför då, tänker du kanske nu? Om vi säger att du är med i en offentlig upphandling, där får man oftast ange om du är miljöcertifierad eller inte. Om du inte är det måste en mängd följdfrågr besvaras och även en miljöpolicy skickas in. De flesta anger här att de visst arbetar med miljöfrågorna och att det sker enligt ISO 14001. Då är det väldigt lätt att genomskåda dig, om din miljöpolicy inte innehåller de ord, som det finns krav på i ISO 14001. Avsaknaden av orden visar nämligen att du inte har en susning om vad ISO 14001 är och att du antagligen inte har något miljöarbete heller!

Vad ska då finnas med i en miljöpolicy?

  1. en beskrivning över vilka ditt företag är och vad du erbjuder kunden för något,
  2. någon rad om att du ska
    1. följa tillämpliga miljölagar och andra miljökravkrav,
    2. ständigt förbättra ditt miljöarbete,
    3. skydda miljön och förebygga föroreningar.

Om du ska certifiera dig finns även krav på att miljöpolicyn ska vara tillgänglig för intressenter samt att det ska finnas en röd tråd mellan miljöpolicy, miljömål och miljövärdegrund (viktiga interna och externa frågor).

Vad ska du akta dig för när du tar fram en miljöpolicy?

I en miljöpolicy är att lätt hänt att man ”brer” på lite, för att visa vilket otroligt miljöengagemang och det är då som det bara blir en massa floskler. Vanliga påståenden är att man ska:

  • ligga före gällande miljölagstiftning,
  • överträffa gällande miljölagstifting.

Grattis säger jag, för det innebär att du måste läsa alla propositioner både svenska och EU och hur kan du överträffa lagstiftningen? Tänk på att, allt du påstår i en miljöpolicy, måste du kunna bevisa.

Så mitt tips är att vara ödmjuk och konkret i din miljöpolicy. Dvs undvik stora ord och beskriv vad ni faktiskt gör, t ex har elbilar, sorterar avfallet, ställer miljökrav på leverantörerna etc. Då blir den som bäst!

Var ödmjuk när du tar fram din miljöpolicy, så att du slipper magplask.

Behöver du hjälp med att formulera en miljöpolicy hjälper vi gärna till. Vi har många kunniga miljökonsulter som kan hjälpa dig både som bollplank eller för att fram förslag på en hållbar och säljande miljöpolicy. Vill du veta mer? Kontakta då oss!

Gunilla Mattsson/Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.