Stålmännen är ISO 9001- & ISO 14001-certifierade!

Stålmännen i Karlskrona AB tillverkar komponenter efter sina kunders unika behov. Maskinbearbetning; svarvning, fräsning, skärande bearbetning och finmekanisk tillverkning. Dessutom gasagent för Air Liquide gas. Stålmännens kunder finns inom bl a Automotive och annan industri med högt ställda krav på precision.

Om ISO-resan 

VD Patrik Karlsson berättar: – Det började med att en av våra största kunder ställde kravet: ”Vi vill se att ni är ISO-certifierade inom ett år.” Via kontakter fick vi kontakt med Certway och deras konsult Monika Källström. Certway har ett bra upplägg, vi bokade tidigt in alla möten som genomfördes via Teams och en manual för miljö- och kvalitetsarbetet arbetades fram. Vi hade en plan att kunna genomföra vår revision innan semestern och den höll!

Konstruktion i CAD & nya maskiner 

En stor konkurrensfördel för oss är att vi kan tillhandahålla konstruktionstjänster i CAD, vår personal är utbildad i CAD/CAM. Vi har nyligen investerat i ny DMG-maskin, en 5-axlig fräs som inte bara är ytterst noggrann ur kvalitetssynpunkt, det finns flera fördelar ur miljösynpunkt också, bl a går den ner i energisparläge när den inte används.

Att ha koll på mätinstrumenten 

Självklart är det otroligt viktigt att man har kontroll på sina mätinstrument i den här typen av verksamhet och det har man hos Stålmännen. Mätrum, tydliga rutiner för kalibrering och uppmärkta verktyg. Ordning och reda helt enkelt!

Stålmännen i Karlskrona – gör det med precision.

Bilden visar: Engagerade medarbetare hos Stålmännen. Här är det ISO-utbildning som är en obligatorisk punkt vid införande av ISO 9001 & ISO 14001.  

//Monika Källström, Certway

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.