Hur lång tid tar det att bli ISO-certifierad?

Vi på Certway får ofta frågan hur lång tid det tar att bli ISO-certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och/eller ISO 47001. Därför tänker vi att nu är det dags att reda ut denna fråga.

Det enkla svaret är att det kan ta hur lång kort tid eller hur lång tid som helst. Det beror helt och hållet på följande saker:

  • hur bråttom du har
  • hur strukturerat arbetssätt du har idag
  • hur stort företaget är samt
  • vilken standard det gäller.

T ex går det fortare att miljöcertifiera ett litet tjänsteföretag med liten miljöpåverkan än att arbetsmiljöcertifiera ett stort byggföretag som som har otydliga arbetsmiljörutiner.

Men hur lång tid tar det då att bli iso-certifierad?

Ibland finns det orsaker som gör att du som företag måste ha ditt certifikat snabbt, t ex om du ska vara med på en offentlig upphandling och att det där finns krav på ett certifierat kvalitet-, miljö- eller arbetsmiljösystem. Då vill du ju helst ha ditt certifikat igår!

Vi får ibland frågan om det inte bara går att ”köpa ett certifikat” och då måste vi meddela att det inte är möjligt. Det är nämligen så att för att du ska kunna bli iso-certifierad måste du ha följande på plats:

  1. den information eller dokumentation som den standarden som du ska certifiera dig mot kräver,
  2. utbildat all personal i ledningssystemet,
  3. genomfört internrevision,
  4. genomfört ledningens genomgång,
  5. blivit reviderad (granskad) av ett ackrediterat certifieringsbolag vid två olika tillfällen och
  6. åtgärdat och återrapporterat eventuella avvikelser som certifieringsbolaget upptäckte vid sina revisioner.

Steg 5 sker i två olika steg och certifieringsbolagen har lite olika regler för hur lång tid det ska vara mellan steg 1 och steg 2 revisionen. Gemensamt är dock att det inte får passera mer än 6 månader mellan de bägge stegen.

Som du kanske börjar förstå är frågan om tiden komplex. Om det nu verkligen är bråttom, så brukar vi oftast kunna lösa det. Vi har t ex väglett ett mindre städföretag till att bli ISO 14001-certifierad på 2 veckor och ett konsultföretag på 650 anställda till en ISO 9001– & ISO 14001-certifikat på 30 dagar.

Men det visar bara på att det går att arbeta snabbt om det verkligen krävs, men det brukar också kräva att du redan har ett aktivt och strukturerat arbete inom det område som du vill certifiera dig inom. Annars är det tyvärr troligt att du inte kommer komma i mål.

Det vanligaste är att det brukar ta ca 6 månader för ett litet till medelstort företag och ca 1 år för ett stort. Och orsaken är främst att vi ska ha ett lagom tempo för att du ska förstå syftet och nyttan med ledningssystemet.

Och nej, det innebär inte att konsulten arbetar heltid under 6 månader eller 1 år. Det optimala tempot är att du och konsulten träffas var 3:e vecka!

Och ja, detta gäller om du tar hjälp av en erfaren konsult. Om du ska göra det själv, brukar det generellt ta längre tid.

Finns det nackdelar med en snabb iso-certifiering?

Nackdelarna med ett allt för snabbt införande av ledningssystemet som du ska certifiera dig mot är att du kanske inte hinner förstå syftet med ledningssystemet och hur du ska arbeta vidare med det efter du har certifierat dig. För det ska du vara medveten om att det är efter certifieringen som ditt riktiga ”ISO-arbete” börjar!

Summerat innebär en snabbcertifiering, mer supportbehov efter själva certifieringen!

Vill du veta mer vad som krävs för att du ska bli certifierad kan du kontakta oss på 08-77 47 777.

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.