ISO 59004 – Ny standard för cirkulär ekonomi

Ingen har väl missat begeppet cirkulär ekonomi, då det används flitigt idag som en del i den gröna omställningen.

Vad är ISO cirkulär ekonomi?

Idag är många produktionsflöden linjära, dvs den består lite förenklat av:

  1. Uttag av råvaror
  2. Design
  3. Montering/produktion av en produkt
  4. Transport
  5. Användning av produkten
  6. Kassation av produkten – dvs att den slängs.

Bild Freepick

Målsättningen med en cirkulär ekonomi är att använda resurserna mer effektivt och försöka att sluta materialflödet.

För att vara mer konkret innebär det att produkten i fråga ska kunna repareras eller återanvändas, dvs den ska få fler användare och ett ”second life” innan den blir ett avfall. Men inom den cirkulära ekonomin innebär det att en produkt som blir ett avfall inte ska hamna på soptippen, utan den ska materialåtervinnas så mycket som det bara går.

För att detta ska fungera i praktiken, behöver företag ta hänsyn till möjligheter för reparation, förlängd livslängd och materialåtervinning redan vid designen av produkten i fråga.

Många företag har redan tagit tag i den här frågan och erbjuder nu begagnade produkter, eller erbjuder leasing lösningar för att få kontroll på sluthanteringen av sina produkter.

Varför behövs en standard för cirkulär ekonomi?

Fördelen med en ISO standard är att det hjälper företag att arbeta mer systematisk med frågan. Eftersom det inte finns några tydliga ramar för vad som platsar inom begreppet cirkulär ekonomi idag, kan begreppet användas godtyckligt i företagens marknadsföring av sitt hållbarhetsarbete och risken för greenwashin blir stor.

För att få ordning på detta ger ISO 59004 en rätt så omfattande vägledning som omfattar:

  • definitioner för nyckeltermer och begrepp,
  • belysandet grundprinciper och
  • en praktisk vägledning för hur ett företag kan arbeta med cirkulär ekonomi.

Standarden syftar med andra ord till att stödja organisationer att bidra till FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling genom att underlätta en övergång till en cirkulär resursanvändning.

Vi återkommer när vi vet mer.

Här finns vi:

Huddinge, Rönninge, Stockholm, Norrtälje, Nyköping, Göteborg, Onsala, Hallsberg, Glanshammar/Örebro, Floby/Skövde, Vellinge och Åmål.